The choi49boyle’s Podcast
CEO Quốc Minh

CEO Quốc Minh

September 29, 2020

CEO Quốc Minh hiện tại đang là CEO của công ty In Bao Bì Quốc Minh, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm hoạt động và làm việc trong ngành in ấn bao bì. Với mong muốn mang đến những sả

CEO Quốc Minh

CEO Quốc Minh

September 29, 2020

CEO Quốc Minh hiện tại đang là CEO của công ty In Bao Bì Quốc Minh, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm hoạt động và làm việc trong ngành in ấn bao bì. Với mong muốn mang đến những sản phẩm bao bì chất lượng nhất cho thị trường TPHCM nói riêng và toàn Việt Nam, tôi đã thành lập nên công

CEO Quốc Minh

CEO Quốc Minh

September 29, 2020

CEO Quốc Minh hiện tại đang là CEO của công ty In Bao Bì Quốc Minh, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm hoạt động và làm việc trong ngành in ấn bao bì. Với mong muốn mang đến những sản phẩm bao bì chất lượng nhất cho thị trường TPHCM nói riêng và toàn Việt Nam, tôi đã thành lập nên công

Podbean App

Play this podcast on Podbean App